Skip Navigation LinksRoot    O spoločenstve    

PRIDANÁ NOVÁ INFORMÁCIA! 

V SEKCII DOKUMENTY SÚ PRIDANÉ NÁVRHY NOVEJ ZMLUVY A STANOV SPOKOČENSTVA  V ZMYSLE NOVELIZÁCIE PODĽA ZÁKONA č.110/2018 Z.z.


Urbárske pozemkové spoločenstvo Kopčany bolo založené dňa 18.03.1996.

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Kopčany chce aj touto cestou informovať svojich členov o činnosti pozemkového spoločenstva, ktorého základnou úlohou a cieľom je racionálne hospodáriť a zveľaďovať majetok a obstarávať spoločné veci.

Prostredníctvom tejto stránky Vás chceme nielen informovať o činnosti, ale  dať  Vám možnosť vyjadriť sa k rôznym problémom a počuť Váš názor. Prosíme Vás,  aby ste nám Vaše pripomienky, názory a návrhy posielali e-mailom na adresu: urbar@kopcany.sk.