Skip Navigation LinksRoot    O spoločenstve    

   PRIDANÁ NOVÁ INFORMÁCIA! 

   V SEKCII DOKUMENTY SÚ PRIDANÉ :

  •     1. ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ SCHÔDZE ZO DŇA 24.5.2019 
  •     2. ZÁPISNICA Z 2. ČIASTKOVEJ SCHÔDZE Z 20.6.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urbárske pozemkové spoločenstvo Kopčany bolo založené dňa 18.03.1996.

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Kopčany chce aj touto cestou informovať svojich členov o činnosti pozemkového spoločenstva, ktorého základnou úlohou a cieľom je racionálne hospodáriť a zveľaďovať majetok a obstarávať spoločné veci.

Prostredníctvom tejto stránky Vás chceme nielen informovať o činnosti, ale  dať  Vám možnosť vyjadriť sa k rôznym problémom a počuť Váš názor. Prosíme Vás,  aby ste nám Vaše pripomienky, názory a návrhy posielali e-mailom na adresu: urbar@kopcany.sk.