Skip Navigation Links    
publikované dňa: 1.10.2019

Výbor Urbárskeho pozemkové spoločenstvo Kopčany oznamuje:

 
Člen UPS Kopčany ponúka na predaj svoj podiel lesného porastu zapísaný na liste vlastníctva č.1576.  Celková výmera 286,06 m2.
Cena 1,20 Eur za m2.
Záujem treba doručiť mailom na urbar@kopcany.sk  do 60 dní od zverejnenia oznamu.